Rế cây thạch nam (briar hay heather) còn được gọi là gỗ đá cảm thạch là chất liệu tốt nhất để làm 1 cây tẩu hút thuốc lá sợi vì đặc tính chịu nhiệt, hút ẩm tự nhiên và vẻ ngoài cực phẩm với vân xoáy “mắt chim” và vân lửa chạy dọc thân
#taupipegothachnam #taugothachnam #briartobaccopipe #tauhutthuoclasoigothachnam

Hiển thị tất cả 34 kết quả

Show sidebar
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam kiểu bent apple mini P-623 (Sao chép)

920.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam kiểu bent apple mini P-623

660.000
Đóng

Tẩu Cobra hút thuốc lá sợi gỗ thạch namTN-8527 độc đáo

620.000
Đóng

Tẩu pipe h360-C3 gỗ thạch nam khoen inox cao cấp cán thẳng trẻ trung

620.000
Đóng

Tẩu gỗ thạch nam hiệu Crown Pope Italy cao cấp DL-974 hút thuốc lá sợi kiêu Acoru

1.200.000
Đóng

Tẩu hút thuốc lá sợi h360-B1 gỗ thạch nam kiểu cổ điển

880.000
Đóng

Tẩu gỗ thạch nam cán sừng bò Yak Tây Tạng TNY-357 vặn ốc cao cấp

950.000
Đóng

Tẩu pipe thạch nam TNY-246 cán sừng bò Yak (Tây Tạng)

900.000
Đóng

Tẩu pipe MX-204 gỗ thạch nam 3mm, đường ống dầy cao cấp

950.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam cao cấp MX-614 cỡ đại kiểu Egg độc đáo

920.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam MX-452 khoen kim loại bảo vệ khớp nối cao cấp

880.000
Đóng

Tẩu pipe S-1910 gỗ thạch nam cao cấp

780.000
Đóng

Tẩu gỗ thạch nam (briar pipe) hút thuốc lào MX-918 khoen vàng

670.000
Đóng

Tẩu pipe mini CKJ gỗ thạch nam hút thuốc lá sợi

510.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam FU-8528 kiểu Strawberry cán dài cao cấp

610.000
Đóng

Tẩu gỗ thạch nam FU-1178 kiểu Full Bent cao cấp hút thuốc lá sợi

790.000
Đóng

Tẩu pipe mini gỗ thạch nam TN360-h3 cán cong

590.000
Đóng

Tẩu gỗ mun hút được thuốc lá điếu & sợi MU-360ym-11

710.000
Đóng

Tẩu hút thuốc sợi bằng gỗ thạch nam TN1606C nhỏ gọn

520.000
Hot
Đóng

Tẩu hút thuốc lá sợi gỗ cẩm thạch (briar) cán thẳng phong cách TN H360T

640.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam cán dài h360-C1 khoen inox

620.000
Đóng

Tẩu thuốc gỗ thạch nam cán dài TN-1510B

560.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ briar (cẩm thạch) TN370 cán dài hút thuốc lá sợi

560.000
Đóng

Tẩu hút thuốc bằng gỗ thạch nam (briar), cán dài TN 1510C

560.000
Đóng

Tẩu thuốc lá bằng gỗ thạch nam, cán dài TN-1510A

590.000
Đóng

Tẩu Sherlock Holmes mini gỗ thạch nam TN-1606D hút thuốc lá sợi

520.000
Đóng

Tẩu thuốc lá gỗ thạch nam mini cao cấp TN-166C

520.000
Đóng

Tẩu pipe gỗ thạch nam mini hút thuốc lá sợi TN-166A cao cấp

520.000
Đóng

Tẩu Sherclok Holmes gỗ thạch nam (briar) h360 cán cong cổ điển

640.000

Tẩu thuốc lá mini gỗ cẩm thạch TN360-h1 cán thẳng cao cấp

590.000
Đóng

Tẩu pipe hút thuốc lá mini TNE-8010 gỗ thạch nam cao cấp

590.000

Tẩu pipe mini gỗ thạch nam cao cấp TN360-h2 (kiểu cán cong cổ điển)

590.000

Tẩu pipe gỗ thạch nam MX-519V (cỡ đại) cán thẳng cao cấp

860.000

Tẩu Sherlock Holmes TNF-5080 gỗ thạch nam kiểu cong cổ điển

790.000