Tẩu hút thuốc lá điếu các loại với cơ chế lọc vật lý khác nhau như hấp thụ bằng ron cao su/ than hoạt tính/ đá kết tinh silicagel, ngưng tụ qua lỗ nhỏ, bông cho các cỡ thuốc điếu lớn, nhỏ, trung…

#tauloc #tauthuocla #tauhutthuocladieu

Show sidebar

Tẩu Dùng 1 Lần (33)

Tẩu Vệ Sinh (Tái Sử Dụng) (76)

Tẩu Thay Lõi Lọc (19)

Tẩu Nhiều Chế Độ Lọc (24)

Tẩu Lọc Điếu Lớn (111)

Tẩu lọc điếu trung (22)

Tẩu Lọc Điếu Nhỏ (Esse) (61)

Tẩu Điếu Bằng Gỗ/ Sừng Bò Yak (43)

Tẩu Hút Điếu Khác (2)