Tẩu hút thuốc lá điếu các loại với cơ chế lọc vật lý khác nhau như hấp thụ bằng ron cao su/ than hoạt tính/ đá kết tinh silicagel, ngưng tụ qua lỗ nhỏ, bông cho các cỡ thuốc điếu lớn, nhỏ, trung…

#tauloc #tauthuocla #tauhutthuocladieu

Show sidebar

Tẩu Dùng 1 Lần (16)

Tẩu Vệ Sinh (Tái Sử Dụng) (59)

Tẩu Thay Lõi Lọc (11)

Tẩu Nhiều Chế Độ Lọc (11)

Tẩu Lọc Điếu Esse/ Điếu Trung (27)

Tẩu Điếu Bằng Gỗ/ Sừng Bò Yak (36)

Tẩu Hút Điếu Khác (2)