Hộp đựng thuốc lá điếu lớn (Yet, Mèo), điếu trung (555 bạc, Mèo demi) hay Thăng Long dẹt, 555 Signature hoặc điếu nhỏ esse (Chapman, Capri)
#hopdungthuocladanang #hopthuoclagiare #cigarettecase

Show sidebar

Hộp đựng thuốc lá sợi (8)

Hộp thuốc lá Kuboy (28)

Hộp thuốc lá điếu lớn (20)

Hộp thuốc lá esse (15)

Hộp thuốc lá có bật lửa (4)