Lõi lọc thay thế cho tẩu hút thuốc lá sợi như lõi lọc giấy 3mm, lõi than 6mm hay lõi lọc kim loại vệ sinh 3/9mm
#loilocthaythe #phukientauhutthuoclasoi #loilocgiay3mm #loilocthanhoattinh9mm

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Show sidebar